ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

maconstruction.gr

                                                           ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ:


ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.


Τόσο για κτίρια κατοικίας όσο και για κάθε  κτιρίο κοινωφελούς  χρήσης κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας,εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης.


Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ:


1)Οι έμπειροι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν την αναγνώριση και την καταγραφή των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών στις χρήσεις γής ως εξής:

α)Αυτοψία-αποτύπωση στον χώρο σας.

β)Προσωρινός υπολογισμός προστίμου και ύψους της αμοιβής μας.

γ)Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης εξουσιοδότησης ιδιοκτήτη προς εμάς για την υποβολή της αίτησης σας (ηλεκτρονικά) και την διεκπεραίωση της υπόθεσης.

2)Εμείς αναλαμβάνουμε:

α)Την υποβολή της αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ και ΥΠΕΚΑ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία συγκεντρωμένα.

β)Την συμπλήρωση του φύλλου καταχώρησης του αυθαιρέτου και υπολογισμό του προστιμού.

γ)Το παράβολο-αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του ελληνικού δημοσίου για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία σύμφωνα με τις εξής διακυμάνσεις:

-500 €  για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.µ.
 -500 €  για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ.
 -1.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ.
 -1.000 €  για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.µ. και         
µέχρι 200 τ.µ.
- 2.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 1.000 τ.µ.
 -4.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 1.000τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ.
 -6.000 €  για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2.000 τ.µ.
 
δ)Στην συνέχεια εμείς θα συντάξουμε την τεχνική έκθεση και τα απαραίτητα διακολογιτικά και ακολούθως σε συνεννόηση με εσάς θα υπάρξει ο καθορισμός του τελικού ύψους του προστίμου καθώς και ο  τρόπος αποπληρωμής αυτού.3)Εκδίδουμε την βεβαίωση ολοκλήρωσης υπαγωγής στον σχετικό νόμο έχωντας ύποψιν μας τις εξής προθεσμίες:

α)Υποβολή αίτησης  έως και 31-1-2013


β)Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, τεχνικής έκθεσης και λοιπών διακολογιτικών έως 31-6-2013 ηλεκτρονικά-Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης σύµφωνα µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του υπουργείου οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο δηµοτικό διαµέρισµα του αυθαίρετου και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο δήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.-Υπόλοιπο προστίμου (µετά την καταβολή του παραβόλου) μικρότερο από (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση.


-Η 1η δόση εντός ενός μήνα από την πληρωμή του παραβόλου.ΕΦΑΠΑΞ καταβολή με  έκπτωση 20%

-Σε περίπτωση μη καταβολής της 1ης δόσεις ή τριών συνεχόμενων δόσεων πάυει η ρύθμιση.

-Προσαύξηση 3% για κάθε µήνα καθυστέρησης, και όχι πέραν των τριών µηνών.


  Με δήλωση του ενδιαφερόμενου ο αριθμός των δόσεων ως εξής:
 
Ο αριθμός των δόσεων καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου καθορίζεται σύμφωνα με δήλωση του ενδιαφερομένου στην αίτηση του, ως εξής :
 

α) 46 μηνιαίες δόσεις

β)16 τριμηνιαίες δόσεις

 
Κατηγορίες ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ